Clinique Juridique de Montpellier Logo

clinique.juridique.montpellier@gmail.com

14 rue Cardinal de Cabrières

34060 Montpellier

Pépite Languedoc-Roussillon

Pépite Languedoc-Roussillon 1

À propositu

Partenariu di a Clinica Ghiuridica di Montpellier di poï 2017, u programma Pépite Languedoc Roussillon permette a certi studienti di beneficizia d’un aïudu sopra a misura a fine di créa a so intrapresa.

A Clinica Ghiuridica di Montpellier fournichè un assistenza ghiuridica sopramisura pè si giovani intreprendatoi in l’addirizzandu recummendazioni chi cuncernanu i so pruggetti. Una persone di u Pole Organisatione di a Clinica Ghiuridica di Montpellier è stacata spégivacamente per concentrasi sobra a nostru partenariu.

D’altra pertè, di manera piu générale a Clinica Ghiuridica di Montpellier pruposa certè furmazzioni générali a i studienti intraprendadori sobra a thématighe bariade (Dirittu di i cuntrati, Dirritu di è suggieta, Dirritu di a cuncurrenza e di a cunsummationè, dirritu di a prubrietá intellettuale etc.

Sè furmazioni so direttamente assighuraté da è nostri benevule e pu capacè cuntruladè in su da l’insignienti circadori.